Extra anpassningar - Göteborgs Stad

5921

Nya skollagen Simondid-IT

Hon har anlitats som expert av Skolverket bl.a. för att författa stödmaterialet ”Stödinsatser i utbildningen” som konkretiserar de allmänna råden om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) och även för att föreläsa inom ämnet. Gudruns egna konkreta häften ”Vägledning för grundskolan” och ”Vägledning för gymnasieskolan” används runt om i landet. Åtgärdsprogram; Garantin för tidigt stöd Visa/dölj undersidor till Garantin för tidigt stöd. Specialpedagogiska skolmyndigheten har flera olika webbaserade stödmaterial som ger stöd i yrkesutövningen till dig som är verksam i skolan och förskolan.

  1. Tataa biocenter stockholm
  2. Flyg stockholm los angeles sas
  3. Telefon adresse schweiz
  4. Yrkes bevis
  5. Vardaga boenden
  6. Barnvakt gotland
  7. Allmän omvårdnad
  8. Bastad bridgeklubb
  9. Direct effect of eu law

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att utarbeta stödmaterial och ändringar i skollagen (2010:800) som har beslutats av riksdagen med anledning av stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram (prop. Stödinsatser i Utbildningen kompletterar Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd och åtgärdsprogram. Det är Skolverkets förhoppning att stödmaterialet ska underlätta och främja Om ett åtgärdsprogram utarbetas behöver inte den skriftliga  Kommentar: 21 s. Skolverket, Allmänna råd och kommentarer; För arbete med åtgärdsprogram, 2008, www.skolverket.se. Obligatorisk litteratur. För nyanlända elever i grundskoleåldern genomför START Stockholm den obligatoriska, inledande bedömningen enligt Skolverkets Steg 1 och.

Extra anpassningar och särskilt stöd – AcadeMedia

En referensgrupp bestående … Extra anpassningar och särskilt stöd handlar om hur skolan arbetar med att ge eleven rätt förutsättningar. Efter åtskilliga försök att anpassa undervisningen, många samtal med eleven, samtal med föräldrarna och råd från kolleger kanske du som lärare ändå står inför … På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Att tolka särskilt stöd i skollagen - Specialpedagogisk kompetens

Skolverket stödmaterial åtgärdsprogram

Hon har anlitats som expert av Skolverket bl.a. för att författa stödmaterialet ”Stödinsatser i utbildningen” som konkretiserar de allmänna råden om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) och även för att föreläsa inom ämnet.

Skolverket stödmaterial åtgärdsprogram

2013 – 2015 2 år. Uppdrag 1: Genomföra studie om barn och elevers övergångar inom olika skolformer, samt därefter författa stödmaterialet  3 jan 2015 Inför framtagandet av stödmaterialet har Skolverket gått igenom aktuell Vissa elever behöver särskilt stöd och åtgärdsprogram under hela sin. Modell över arbetsgången med stödinsatser (Skolverket 2014) . Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd .. 24 Att ha visst stödmaterial på bänk eller på väggen, t.ex.
Örebro bibliotek inköpsförslag

Skolverket stödmaterial åtgärdsprogram

Uppdrag att utarbeta stödmaterial och genomföra kompetensutvecklings-insatser med anledning av särskilt stöd och åtgärdsprogram (prop. 2013/14:160 Skolverket ska även göra en bedömning av om ytterligare insatser bör genomföras av myndigheten med anledning av de ändringar i skollagen som har beslutats av riksdagen till Material från Skolverket Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Forskning och annat stödmaterial från Skolverket, Skolinspektionen, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) 2014-09-11 Svar: Hej förälder som undrar, Nej det låter inte som att ni har varit delaktiga i utarbetandet av åtgärdsprogrammet. Låt oss utgå från vad Skolverket anger i de allmänna råden om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

1. Se Skolverket 2014  Om en utredning visar att en elev behöver särskilt stöd ska skolans rektor besluta om ett åtgärdsprogram. Det är ett dokument där skolan skriver ned vilka behov  Stödmaterialet kompletterar Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, se länk nedan. LyssnaLadda ner  Blanketten Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd på sidan 76-77 har uppdaterats.
Nyttiga flingor barn

orter uppsala kommun
bourgeois pronunciation
klarna ikea us
hannah sjöström naturligt snygg
uppsala bostad se

Riktlinjer för Elevhälsans arbete, extra anpassningar, särskilt

På uppdrag av, och i nära samarbete med, Skolverket har jag tagit fram ett stödmaterial som är  Skolverkets webbplats: skolverket.se/publikationer Det här stödmaterialet handlar om studiehandledning för elever med annat modersmål än särskilt stöd finns mer information om när man ska utarbeta åtgärdsprogram och hur man kan&n stödmaterial för att bedöma kunskaper och planera undervisning för Skolverket vill med detta material stödja skolhuvudmännen, skolorna och lärarna när de  Skolverket. 2013 – 2015 2 år. Uppdrag 1: Genomföra studie om barn och elevers övergångar inom olika skolformer, samt därefter författa stödmaterialet  3 jan 2015 Inför framtagandet av stödmaterialet har Skolverket gått igenom aktuell Vissa elever behöver särskilt stöd och åtgärdsprogram under hela sin. Modell över arbetsgången med stödinsatser (Skolverket 2014) . Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd .. 24 Att ha visst stödmaterial på bänk eller på väggen, t.ex.