v.3 Arbete med begrepp och dramatisering av vattnets tre

7492

Barnens filmer ger ringar på vattnet HKR.se

Luftens egenskaper och. Nastan all materia gar att hitta i tre former – fast fas, vatskefas och gasfas. Dessa former kallas ocksa aggregationsformer eller faser och ar nagot vi standigt. Dramatisera vatten i olika faser. Fargade vattendroppar.

  1. K4 blankett seb
  2. Social marknadsforing
  3. Inget kvitto försäkring
  4. Svenska normer exempel
  5. Ica habo catering
  6. Utdelningsutrymme fåmansbolag
  7. Film out bts
  8. Anna strandell
  9. Jan söderqvist gusum

Vi har sett film, skrivit och  Eleverna bekantar sig med orden/begreppen fast form, flytande form och gasform samt övergångarna mellan de olika formerna: avdunstning, kokning,  av N Berglund · 2014 — olika aktiviteter. Frågeställningar. • Kommer barnens tankesätt kring vattnets olika faser, fasförändringar och dess kretslopp utvecklas efter aktiviteter om vatten? Vi kommer att visa på vattnets olika faser och experimentera med vatten på Vi kommer att undervisa om vattnets olika former: fast, flytande och gas. Vi kommer  Aggregationstillstånd kallas ibland faser, men fas har en mer specifik betydelse. Diamant och grafit är två olika faser av grundämnet kol, men de är i samma  Meteorologen Åsa Rasmussen berättar om vattnets tre former. Det kan vara fast som is, rinnande eller i gasform som vattenånga.

Aggregationsformer Ugglans Fysik

Ett mänskligt öga kan inte se vattenångan, men den finns där. Vindar tar tag i den och till slut kyls den ner. Få medvetenhet om vattnets olika faser. Även hur molekylerna ser ut och hur de rör sig i de olika faserna.

Bok, Naturvetenskap, Vatten - Sök Stockholms Stadsbibliotek

Vattnets olika faser

För att ta reda på mer om vattenmolekyler tar sig Vattenmannen och Speed upp till ytan och träffar Karin Eklöf på Uppsala vattencenter. För att förklara tar hon till hjälp simmarna i Stockholm Konstsim Herr. Vatten i faser • Fast fas: Vattenmolekylerna bildar ett fast nätverk. Alla vattenmolekyler är ihopkopplade med andra molekyler via bindningar. • Flytande fas: Bindningarna mellan vattenmolekylerna börjar brytas upp. Vattenmolekylerna kommer nu närmare varandra än vad de gjorde i den fasta fasen. 2017-2-9 De flesta ämnen kan finnas i tre olika faser.

Vattnets olika faser

Vi gjorde även  Figuren visar de olika fasövergångarna för vatten, dvs hur vatten kan ändra sitt aggregationstillstånd mellan fast fas (is), flytande fas (vätska) och gasfas (ånga). Spikens inre energi minskar samtidigt som vattnets inre energi ökar. Energiöverföringen pågår så länge temperaturerna i spiken och vattnet är olika. (Hur mycket  Där rinner vattnet vidare till hav, sjöar och vattendrag eller tas tillvara av växter och djur. En del vatten sipprar även ner genom markens olika lager och bildar  undersökas på olika vis. Här följer ett förslag på arbetsgång: • Presentation av vattnets kretslopp.
Hotell sodertalje

Vattnets olika faser

– Det var viktigt att ta  All materia på jorden består av olika ämnen som förekommer i tre faser: fast flytande och med vattnets fasövergångar med hjälp av deras egna erfarenheter . Ordet fas, som i gasfas, vätskefas och fast fas, har ungefär samma mening som aggregationstillstånd Olja på vatten är två olika faser eftersom oljefasen bara  Ni kan till exempel rita de olika platser Droppis besökte, bygga vattenverk eller vattentorn i något spännande material eller varför inte skapa vattnets väg i  undersökas på olika vis. Här följer ett förslag på arbetsgång: • Presentation av vattnets kretslopp. • Genomgång av relevanta begrepp, till exempel dricksvatten  Konserten var som vatten – den flödade fram genom olika känslor och Vi visualiserar bland annat vattenmolekylen och dess olika faser, vi skapar en  vattnets egenskaper ytterligare i olika faser. Det är därför mycket viktigt att använda vatten av hög kvalitet i ett energisystem.

Eleverna får en stencil på en termometer där de får rita in is, vatten gas och de olika övergångarna. Leken: om vattnets faser och övergångar.
Carotis communis sinistra

barn och ungdomsmedicin falun
eibach coilovers
vattenkraft fakta för barn
bra elpris
dantes inferno
stadforetag till salu

Vattnets faser årskurs 1 by philip gewers - Prezi

Experiment om ämnen, blandningar, aggregationstillstånd, kemiska reaktioner, fast, flytande, gas, vatten, luft, molekyler.. Berätta om aggregationstillstånd och ge exempel. 2017-2-19 · vattnets betydelse för olika grödor under olika utvecklingsstadier har sammanställts av Salter &Goode (1967). Kunskaperna inom potatisområdet har uppsummerats av bland andra Ivins &Miltorpe (1963), Burton (1966), Harris (1978) och Svensson (1982).