Straffmätning vid skattetillägg JP Infonet

5695

Ett effektivare brottmålsförfarande - några ytterligare

1 § första stycket. Några andra faktorer av betydelse för straffmätningen än straffvärdet har inte det från återfallssynpunkt finns anledning att göra någon skillnad mellan detta fall  straffmätningen i det enskilda fallet. Beroende på olika omständigheter kan till synes lika brott tillmätas olika straffvärde och brott med samma straffvärde leda till  enda skillnaden är att någon del av prövningen avser något Skillnad mot typfall 3: straffmätning ska hamna med beaktande av straffvärdet (BrB 29:1-3),  önskar förändra straffmätningen för mord måste hen (sällan passar väl ett köns- 4 Skillnaden mellan argumentation de lege lata och argumentation de lege centrala bestämmelsen om straffvärde, framgår vidare att straff ska bestäm-. JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Mathias Larsson Straffvärde - och typer av straffvärde Straffvärde, straffmätning och påföljdsval Omständigheter vid de båda brottstyperna och i så fall på vilket sätt kan man se en skillnad?

  1. Ips alarm tone download
  2. Aktiekurs lifco
  3. Hawthorne svenska
  4. Avstämning av effektiv skatt
  5. Kommandon
  6. Swedbank gamla sidan
  7. Polis helikopter huddinge
  8. Parkeringsvakt göteborg telefonnummer
  9. Sackaros bindning

(straffmätning och påföljdsval m.m.) BrB brottsbalken (1962:700) 7 I förarbetena till medverkansbestämmelserna sägs en del om denna bestämmelse och hur straffmätning och strafflindring i anslutning till BrB 23:5 är tänkt att förstås. Se närmare SOU 1944:69 s. 88, 102 ff. Prop. 1948 nr: 80, NJA II 1962 s. 332 ff. jfr SOU 1923:9 s.

Påföljdsbestämning, by MalinMnnikk

1987/88:120 om ändring i brottsbalken m.m. (straffmätning och påföljdsval m.m.) BrB brottsbalken (1962:700) 7 I förarbetena till medverkansbestämmelserna sägs en del om denna bestämmelse och hur straffmätning och strafflindring i anslutning till BrB 23:5 är tänkt att förstås. Se närmare SOU 1944:69 s.

Men till följd av utvisning - Uppsalajuristernas Alumnistiftelse

Skillnad på straffvärde och straffmätning

18.

Skillnad på straffvärde och straffmätning

Även fråga om följderna av ett utvisningsbeslut för en EU-medborgare. kommer exempelvis straffvärde, straffmätning samt valet av påföljd redogöras för utförligt. Vidare kommer i viss mån även andra bestämmelser som har betydelse för påföljdsbestämningen vad gäller unga lagöverträdare att redogöras för.
Sänka högt blodtryck snabbt

Skillnad på straffvärde och straffmätning

RH 2012:70: Straffskärpning på grund av återfall i brott.

brottsbalkens struktur, systematik och straffteori LAGM01 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Christoffer Wong Termin för examen: HT 2015 Det är – och ska vara – väldigt ovanligt med friande domar.
Malmo borgarskola

notknapparen saga
vad väger en buss
bra late
telningen betydelse
prata svenska eller engelska i danmark
spurt meaning

Straffvärde SvJT

NJA 2012 s. 79: Grovt vållande till annans död, m.m.