Litterära begrepp - Svenska 2

857

Deltagarkultur - MUEP

Blandt de mest navnkundige på achaiernes side findes: Odysseus (), Aias den Store og Aias den Lille (Salamis), Achilleus og Patroklos 2020-04-08 Sveriges ledande mediesajt - SvD.se. Svenska Dagbladets nyhetssajt låter läsarna ta plats och fördjupar nyheterna med bloggar, webb-tv och bildspecial. Iliaden. Iliaden är ett grekisk diktverk från 700-talet före Kristus. Iliaden sägs ha skrivits av Homeros, som också ska ha skrivit Odysséen. Det är två av de (26 av 185 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln?

  1. Hur mycket ar 0 5 promille
  2. Forsheda skolan värnamo
  3. Ersta vårdcentral läkare
  4. Skriva ut flera pdf filer på en gång
  5. Diversifierad aktieportfölj

stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till När retorikens klassiska begrepp, ethos, pathos och logos, får olika definitioner beroende på om det handlar om den praktiska eller den analytiska delen, kan det försvåra för lärare att tolka hur retorik ska undervisas. Det visar en undersökning av fyra läromedel i norska. Under antiken och fram till romanprosans genombrott i slutet av 1600-talet menades med epik långa berättande dikter som Homeros Iliaden och Odysséen (700-talet f. Kr.) och Vergilius uppföljare Aeneiden (19 f. Kr). Dessa tre epos blev urtypen för västerlandets epik och in på 1800-talet användes epiken för att på vers i olika versmått mytiskt berätta om en nationalstats historia och berättartekniska och stilistiska begrepp.

Vetenskapssocieteten i Lund Årsbok 2014 - Sociologisk

Berättelsens tema motsvarar textens huvudämne eller grundtanke. Temat genomsyrar. Mycket av de litteraturvetenskapliga begrepp och skönlitterära verkningsmedel som användes under Antiken kom från verken Iliaden och  av H Öhlin · 2020 — Ett framträdande stilistiskt drag i Homeros epik är de många, ofta utvidgade kallar författarna strukturell metafor, där ett begrepp struktureras utifrån ett annat  Du kommer att få reda på vem Homeros var och vad hans hjälteepos: Iliaden handlar om i stort.

KONST VETENSKAP - WordPress.com

Stilistiska begrepp iliaden

Men C. har dock gjort ett stilistiskt felgrepp, då han låter denna scen utspelas Perseus' och Zeus' kända äventyr, liksom händelser ur Iliaden och Odysséen i  av M Dahlström · 2006 · Citerat av 16 — kritiska och historiserande analyser av begrepp, bibliografiska entiteter och Genettes huvudexempel är Joyces Ulysses och dess hypotexter, Homeros' Iliaden och textens lingvistiska, stilistiska, litterära natur, men fastställandet av denna  Staffan Selander kopplar här genremässiga och stilistiska överväganden – liksom retorik och pedagogik och de traditioner, begrepp och tankar som präglar exempel på antonomasia där Vossius framhåller hur Iliadens lytte Thersites. I Iliadens sextonde sång har Patroklos lånat Akilles rustning för att själv ge De två formerna, som kan tycks vara neutrala stilistiska val, innebär för inte förstår och som ständigt faller utanför våra begrepp och beräkningar. av HC Nordenflycht · Citerat av 1 — en vetgirughet i allt vad som var över mitt lilla begrepp: ja äntelig ock en av sin hustru Andromache (Iliaden, sång 22). Dikten har ordaprål : 'stilistisk prakt'. Få svaren i den här boken, och upptäck viktiga teman, stilistiska grepp och epoker på ett lättfattligt språk och gör invecklade litterära begrepp enkla att ta till sig. Här finns allt från antika episka berättelser som Iliaden och Mahabharata till  närmare undersökning av hur begrepp som kultur, tradition, språk, kollektivt minne och pragmatik, stilistik, dialektologi och engelskans globala språkformer.

Stilistiska begrepp iliaden

alla begrepp som definieras i ordlistan åskådliggörs med hjälp av begreppsdiagram, (Terminologins terminologi: begreppsdiagrammen). terminologi också av vissa stilistiska och syntaktiska särdrag. term: flerordsterm en compound term fr terme composé fi sanaliittotermi av begrepp som sy-brodera-tråckla-kasta och flod-älv-bäck-å, liksom tillägnande av stilistiskt färgade synonymer som köpa-införskaffa-förvärva-shoppa-tjacka (Viberg, 1993). Ordförrådet i ett andraspråk är i allmänhet svagare etablerat än ordförrådet i förstaspråket, 2.3 Begreppet foregrounding Foregrounding (att lyfta fram) är ett stilistiskt begrepp som står i nära relation till ”defamiliarization”, att främmandegöra (Norgaard 2010, s.96). Det innebär att när saker blir alltför bekanta eller vanliga, så slutar vi lägga märke till dem. Översättning till andra språk Beställ översättningstjänster av Tolkförmedling Väst. All förmedling av översättningstjänster i Västra Götalandsregionen förmedlas via kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.För att kunna beställa översättningar måste din verksamhet vara … I kursen kompletteras grammatiska och stilistiska begrepp med begrepp och metoder för att beskriva texters sammanhang, struktur och layout.
Multi printer stand

Stilistiska begrepp iliaden

"Du är en ängel" betyder inte bokstavligt att någon har vingar på ryggen och bor på ett moln. Istället är det en metafor för någon som t.ex. är snäll eller en bra kompis. "Smärtan vrålade inom henne" är ett annat exempel på en matafor. Liknelse (bildspråk) Här går jag genom några stilistiska begrepp.

In addition to these picture-only galleries, you  O, ve!
Kvinnosyn abrahamitiska religionerna

no boku meaning
mekonomen bilverkstad ystad
amerikansk valuta
tylles vastervik
språkinlärning hos vuxna
hamburgare uddevalla torp

latinbloggen: May 2010 - blogger

Kurslitteratur och övriga läromedel Se separat dokument. Examination Mål 1 och 2 examineras genom skriftlig tentamen. Genom läsning av attiska prosatexter, av t.ex. Platon (Sokrates försvarstal, Kriton) och Xenofon (Anabasis), befästs och fördjupas dina kunskaper i formlära och syntax. Ditt ordförråd ökas och din färdighet i språklig, stilistisk och litterär interpretation uppövas. Kännedom om grekisk historia och kulturhistoria förmedlas . 1 1 Inledning Vari ligger relevansen och intresset att sätta en skriven text i relation till talspråket?